Skip navigation

Juridische informatie / gegevensbescherming

Versie: januari 2019

Eberspächer is verheugd dat u deze website bezoekt en geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten.

I. Bescherming van persoonlijke gegevens

1. Informatie over de verwerking van gegevens bij het bezoeken van onze website
Wij verwerken persoonsgegevens, die ontstaan bij uw bezoek aan onze website of die u aan ons verstrekt, volgens de wettelijke voorschriften m.b.t. gegevensbescherming.

U kunt onze website in principe ook bezoeken zonder uw persoonsgegevens op te hoeven geven. Persoonsgegevens worden alleen verzameld als dit om technische redenen voor het gebruik van onze website vereist is of als u bepaalde functies van onze website wilt gebruiken, zoals bijvoorbeeld contactformulieren. Uw gegevens worden dan verzameld om de gewenste functies mogelijk te maken.

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze servers standaard het IP-adres dat u door uw internetserviceprovider is toegekend, de website waarvandaan u ons bezoekt, de pagina die u bij ons bezoekt, eventuele downloads, de hoeveelheid opgevraagde gegevens, zoektermen, de datum en het tijdstip op. Deze gegevens worden voor een periode van drie maanden opgeslagen. Wij gebruiken de gegevens om eventuele veiligheidsrisico’s of storingen tijdens het gebruik van de website te herkennen en te verhelpen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG, volgens hetwelk gegevensverwerking is toegestaan met het oog op legitieme belangen. Onze legitieme belangen zijn het garanderen van de websitefuncties en het vroegtijdig herkennen en voorkomen van cyberaanvallen.

Uw gegevens worden ook door ons verzameld als u via het op de website ter beschikking staande contactformulier of op andere wijze contact met ons opneemt. Tenzij anders vermeld in verband met het contactformulier, gebruiken wij deze informatie alleen voor het beantwoorden van uw aanvraag en voor technische administratie. Verplichte velden zijn als zodanig gekenmerkt. U wordt eventueel gevraagd om overige persoonsgegevens op te geven. Deze gegevens zijn vrijwillig en worden door ons uitsluitend gebruikt om uw vraag in behandeling te nemen. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens bij gebruik van het contactformulier is art. 6 lid. 1 b) AVG als de gegevens vereist zijn om een contractuele verhouding te initiëren of uit te voeren.

2. Informatie over het gebruik van cookies en over gebruiksanalyse
Eberspächer maakt gebruik van cookies om de website te kunnen blijven optimaliseren en om op uw wensen afgestemde inhoud ter beschikking te kunnen stellen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op uw harde schijf worden opgeslagen. Ze dienen er in feite voor om het gebruik van de website voor u aangenamer en gebruikersvriendelijker te maken en om formuliergegevens te bewaren (bijv. bij contactformulieren). Andere door ons gebruikte cookies zijn bedoeld voor statistische doeleinden. Hiermee weten wij bijvoorbeeld welke inhoud op onze website relevant is voor onze gebruikers en op welke type eindapparaten onze website werd bezocht. Op deze manier kunnen wij onze website interessanter vormgeven voor onze gebruikers. De informatie over de gebruikte browsers en eindapparaten stelt ons in staat om het paginaontwerp aan de belangrijkste browsertypen aan te passen. Cookies richten geen schade aan op uw computer, kunnen geen programma’s uitvoeren en kunnen geen virussen bevatten. U kunt het opslaan van cookies op uw computer op elk moment voorkomen via de instellingen van uw browser. Gebruik hiervoor het menu Instellingen of de help-functie van uw browser. De werking van onze website kan hierdoor beperkt worden.

Wij wijzen u erop dat op verschillende pagina’s van onze website ook cookies kunnen voorkomen die geen verband houden met Eberspächer. Wanneer u een pagina bezoekt met inhoud die door derden (bijv. Youtube, issuu u.a.) is ingebed, kunnen deze derden eigen cookies in uw browser hebben geplaatst. Eberspächer heeft geen invloed op het gebruik van deze cookies en heeft er vanwege de werkwijze van cookies geen toegang toe, omdat de toegang tot cookies alleen mogelijk is voor degene die ze oorspronkelijk heeft geplaatst. Zie voor meer informatie de websites van de desbetreffende derden.

De wettelijke basis voor de in deze clausule 2 beschreven gegevensverwerking in verband met cookies en de gebruiksanalyse is artikel 6, lid 1 f) GDPR, op basis van onze legitieme interesse in de op behoeften gebaseerde vormgeving en de voortdurende optimalisatie van onze website en in de promotie van onze producten.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van de webanalyseservice Google Analytics, die wordt aangeboden voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en Liechtenstein door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") en voor alle andere gebruikers van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies met een geldigheidsduur van 38 maanden om uw toegangsgegevens vast te leggen wanneer u onze website bezoekt. De toegangsgegevens worden namens ons door Google verwerkt tot pseudonieme gebruikersprofielen en verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten. Van tevoren wordt uw IP-adres geanonimiseerd. We kunnen daarom niet bepalen welke gebruiksprofielen bij een bepaalde gebruiker horen. Op basis van de gegevens die door Google zijn verzameld, kunnen we u niet identificeren, noch bepalen hoe u onze website gebruikt. In het uitzonderlijke geval dat daarbij persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS, heeft Google zich eveneens onderworpen aan het EU-VS-privacyschild. Google heeft zich hiermee verplicht om de Europese gegevensbeschermingsbeginselen en het lokale gegevensbeschermingsniveau te waarborgen, ook in de context van de Amerikaanse gegevensverwerking.

Namens ons gebruikt Google de via cookies verkregen informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om ons andere diensten te bieden die verband houden met de website-activiteiten en het internetgebruik. Verdere informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring van Google Analytics.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de webanalyse door Google. U hebt hiervoor verschillende opties:

  • U kunt via de volgende link de deactiverings-plug-in van Google installeren in uw Firefox-, Internet Explorer- of Chrome-browser (deze variant werkt niet op mobiele apparaten): Link browser-plug-in

Google Ads Conversion Tracking
Wij gebruiken verder Google Ads Conversion Tracking, een analyseservice van Google. Daarbij wordt door Google Ads een cookie op uw computer geplaatst (“conversion cookie”), indien u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet ter persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina’s van ons bezoekt en het cookie nog niet verlopen is, kunnen wij en Google zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze pagina is doorgestuurd. Elke Ads-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van Ads-klanten worden gevolgd. De informatie die met behulp van het conversion cookie is verworven, dient ertoe conversion-statistieken aan te maken voor Ads-klanten die gekozen hebben voor conversion tracking. De Ads-klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina zijn doorgestuurd die is voorzien van een conversion tracking tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer u niet wilt deelnemen aan deze tracking-methode, kunt u ook het hiervoor vereiste plaatsen van een cookie weigeren – bijvoorbeeld via de browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies principieel deactiveert. U kunt cookies voor conversion tracking ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “googleadservices.com” worden geblokkeerd. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring van Google.

Google Maps
Op onze pagina’s gebruiken wij Google Maps om geografische informatie visueel aantrekkelijk weer te geven en u te helpen bij het vinden van dealers. Google Maps is een kaartservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om ervoor te zorgen dat door ons gebruikt Google-kaartenmateriaal geïntegreerd en in uw browser weergegeven kan worden, moet uw browser bij het openen van de contactpagina verbinding maken met een server van Google, die zich ook in de VS kan bevinden. Google verkrijgt hierdoor de informatie dat vanaf het IP-adres van uw apparaat de contactpagina op onze website is geopend. Voor het geval dat persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild.

Als u de winkelzoeker op onze website bezoekt terwijl u bent ingelogd op uw Google-profiel, kan Google deze gebeurtenis koppelen aan uw Google-profiel. Als u niet aan uw Google-profiel wilt worden gekoppeld, moet u zich afmelden bij Google voordat u onze contactpagina bezoekt. Google slaat uw gegevens op en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en gepersonaliseerde weergave van Google Maps. U kunt bezwaar maken bij Google tegen deze gegevensverzameling. Raadpleeg voor meer informatie de Privacyverklaring van Google en de Aanvullende gebruiksvoorwaarden van Google Maps/Google Earth.

Google Ads
Wij gebruiken de remarketing technologie van Google om gebruikers die onze website al eens hebben bezocht en interesse getoond hebben voor het aanbod, door gerichte reclame opnieuw aan te spreken op de pagina’s van Google en het partnernetwerk van Google. Het weergeven van de reclame vindt plaats door het gebruik van cookies. Met behulp van deze tekstbestanden kan het gebruiksgedrag bij het bezoek aan de website worden geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame worden gebruikt.

Wanneer u geen op interesses gebaseerde reclame wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren door de pagina https://www.google.nl/settings/ads/onweb op te roepen. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies van derden deactiveren door de deactiveringspagina van het Deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative NAI (Engels) op te roepen.

Wij wijzen u erop dat Google eigen privacyrichtlijnen heeft, die onafhankelijk zijn van die van ons. Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor deze richtlijnen en methodes. Meer informatie hierover is te vinden in de privacybepalingen van Google.

Informatie over de gebruikte cookies 
Informatie over de deactivering van de individuele cookies is te vinden, indien van toepassing, in deze wettelijke kennisgeving/dit privacybeleid.

3. Toestemming en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming
Alle persoonsgegevens die u op de website van Eberspächer opgeeft, worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven (bijv. het maken van een offerte) en voor technisch beheer. Bij de invoer wordt u gewezen op de gebruiksdoelen en wordt er eventueel gevraagd om uw toestemming voor verdergaand gebruik. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is in deze gevallen de toestemming conform art. 6 lid 1 a) AVG. Uw toestemming is altijd vrijwillig en deze kunt u te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken.

Ook wanneer u hiermee hebt ingestemd, kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing of markt- en opinieonderzoek op elk moment herroepen of informatie over deze opgeslagen gegevens opvragen. U hebt ook te allen tijde de mogelijkheid om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te corrigerenblokkeren of te laten wissen. Neem hiervoor schriftelijk of per e-mail contact met ons op via de in het impressum vermelde contactgegevens. Wij wijzen u erop dat gegevens die nodig zijn om nog uitstaande diensten af te handelen of om onze rechten en claims te waarborgen, niet verwijderd zullen worden. Dit geldt ook voor gegevens die wij conform de wettelijke richtlijnen moeten bewaren. Dergelijke gegevens worden aanvankelijk geblokkeerd.

Voor zover de dienstverleners die in deze verklaring worden genoemd uw gegevens buiten de Europese Unie verwerken, zorgen wij ervoor dat de dienstverleners contractueel of anderszins een niveau van gegevensbescherming garanderen dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie. Via de in het impressum vermelde contactgegevens kunt u een kopie van deze garanties aanvragen.

Daarnaast hebt u ook het recht om bij ons een elektronische kopie aan te vragen van de gegevens die wij verwerken in het kader van een contract of op basis van uw toestemming (zogenaamd recht op gegevensoverdracht).

4. Wijzigingen in de privacyverklaring
Eberspächer behoudt zich het recht voor de privacyverklaring zonder vooraankondiging op elk moment te wijzigen. Daarom raden wij u aan zich regelmatig op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

5. Contact bij vragen over gegevensbescherming
Wanneer u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u met uw vragen om informatie, opmerkingen of klachten op elk moment contact met ons opnemen via info[at]eberca.nl. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. U hebt tevens het recht om contact op te nemen met een instantie voor gegevensbescherming en daar een klacht in te dienen.

Copyright
© 2019 Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Duitsland, voor alle pagina’s van deze website.

II. Juridische informatie met betrekking tot de inhoud van de website

1. Alle rechten voorbehouden
Tekst, afbeeldingen, grafische elementen, geluid, animaties en video’s, evenals de plaatsing ervan op de website van Eberspächer vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere eigendomsrechten. De inhoud van deze website mag in principe niet zonder toestemming van Eberspächer voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden toegankelijk gemaakt worden. Sommige websites van Eberspächer bevatten bovendien afbeeldingen die onderhevig zijn aan copyright van derden.

Persfoto’s mogen alleen voor redactionele doeleinden in het kader van de journalistieke berichtgeving over de Eberspächer-groep worden gebruikt, met de bronvermelding “Eberspächer”. Hiervoor hoeft voor het afdrukken en publiceren niet te worden betaald. Wel vragen wij bij gedrukte media om een bewijsexemplaar, bij elektronische media (internet) om een korte aankondiging. Voor overig/commercieel gebruik van de foto’s is voorafgaande schriftelijk toestemming vereist van de persafdeling van Eberspächer. 

2. Geen garantiebelofte
Deze websites zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Eberspächer niet garanderen dat de opgenomen informatie geen fouten bevat en accuraat is. De informatie op deze websites vormt ook geen uitdrukkelijk en/of zelfstandig verklaarde garantie.

3. Geen licentie
Eberspächer wil zich graag aan u presenteren met een innovatieve en informatieve website. Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over deze website als wij. Het daarin opgenomen intellectuele eigendom, zoals patenten, merken en auteursrechten, is beschermd. Door deze website wordt geen licentie verleend voor het gebruik van de intellectuele eigendom van Eberspächer of derden.

4. Links
Website-inhoud van externe firma’s of overige derden, die u bereikt via links op onze websites, ligt buiten de invloedssfeer van Eberspächer. Daarom kan voor deze inhoud geen verantwoordelijkheid worden genomen. Eberspächer verklaart daarom uitdrukkelijk zich de inhoud van de pagina’s waarnaar wordt gelinkt, niet eigen te maken. Voor schade die ontstaat uit het gebruik van deze externe pagina’s, kan alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd, aansprakelijk worden gesteld. Voor internetpagina’s van verbonden ondernemingen zijn uitsluitend de verbonden ondernemingen inhoudelijk verantwoordelijk. Als u illegale inhoud vindt in een specifiek aanbod waarnaar vanuit onze website is gelinkt en als u dat aan ons doorgeeft, zullen we deze link onmiddellijk deactiveren. Neem hiervoor contact met ons op via de in het impressum vermelde contactgegevens.

5. Producten en prijzen
De informatie over de omvang van leveringen en diensten, uiterlijk, prijzen, afmetingen en gewichten van de op de websites vermelde producten komen overeen met de op het moment van sluiting van de redactie van de betreffende pagina’s voorhanden kennis en zijn gebaseerd op de kenmerken van de Duitse markt. Wijzigingen zijn daarom uitdrukkelijk voorbehouden. De aangegeven prijzen gelden voor onze contractpartners als vrijblijvend prijsadvies. Informeer daarom bij de dealer van uw keuze naar diens actuele verkoopprijzen.

6. Landspecifieke uitvoeringen
De internationale verspreiding van het world wide web brengt met zich mee dat deze pagina’s betrekking hebben op producten of diensten die in landen buiten Duitsland niet, nog niet of onder een andere naam en in een andere uitvoering beschikbaar zijn. Bekijk of er een vertegenwoordiging in uw land vermeld is en neem daar indien nodig rechtstreeks contact mee op.