Skip navigation

Импресум

Понуђач услуга
Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
Немачка

Подаци о предузећу
Седиште: Еслинген на Некру, Основни суд у Штутгарту, HRA 210262
Лично одговоран члан друштва:
Eberspächer Verwaltungs-GmbH, Седиште: Еслинген на Некру.
Основни суд у Штутгарту, HRB 210263

Предузеће заступају директори
Heinrich Baumann
Martin Peters
Dr. Jörg Schernikau

Порески идентификациони број: DE 145 339 907

Контакт
info[at]eberspaecher.com

Концепција и дизајн
FACT GmbH Werbeagentur
www.factnet.de

ЕУ платформа за решавање спорова на интернету
Спорови између потрошача и трговаца, који се односе на купопродајне уговоре или уговоре о услужним делатностима на интернету могу се решити на страници Платформа Европске уније за вансудско решавање спорова на интернету.

Немачки закон о решавању потрошачких спорова
Нисмо спремни нити обавезни да учествујемо у поступцима решавања спорова код тела за решавање потрошачких спорова.